Đúc/mạ công nghiệp Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Đồ Nhựa Kỹ Sư Cơ khí Phiên dịch/Quản lý lao động Mộc/Nội thất Chế biến thực phẩm Giúp việc gia đình Đơn Hàng 01 năm

Xem tất cả

Có 22 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Hàn,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124