Phiên dịch/Quản lý lao động Tuyển dụng NLĐ về nước Kỹ sư Xây Dựng May mặc/Dệt Điện/Điện tử/Điện nước Đúc/mạ công nghiệp Vệ sinh toà nhà Kỹ Sư Cơ khí Đơn hàng Đi lại lần 02

Xem tất cả

Có 8 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Mộc/Nội thất,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124