Đúc/mạ công nghiệp Dệt may Đóng gói Công nghiệp Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử Nghề hàn Thợ mộc Lắp khung kính nhôm Thuyền viên đánh cá Ngành nghề khác

Xem tất cả

Có 8 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Nhà hàng/khách sạn,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả