Kỹ sư Xây Dựng Phiên dịch/Quản lý lao động Đơn Hàng 01 năm Đóng gói Công nghiệp Chế biến thực phẩm Kỹ Sư Cơ khí Nông nghiệp/Chăn nuôi Hàn Điện/Điện tử/Điện nước

Xem tất cả

Có 37 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Nông nghiệp/Chăn nuôi,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124