Cơ chế giải quyết tranh chấp

      l Tự thỏa thuận        l Đưa ra cơ quan pháp luật          

- Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN, Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN sẽ giải quyết theo pháp luật bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi ngoài Quy chế này hoặc các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN phù hợp với một trong những phần phụ lục bên dưới hoặc như Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN và Thành viên đồng ý bằng văn bản. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN để tìm được giải pháp phù hợp. Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.

- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của DONHANG.VN tại:
Điện thoại 0979.057.288;
Hoặc vào mục Liên hệ ở cuối trang chủ, điền vào mẫu thư liên lạc sau: 
 

ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. DONHANG.VN sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn giao dịch TMĐT DONHANG.VN sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Các bước xử lý phản ánh của DONHANG.VN:

-          Tiếp nhận ý kiến phản ánh của thành viên (Nhà tuyển dụng, Ứng viên)

-          Trong vòng 48 tiếng sau khi nhận được phản ánh, Bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ phân tích nội dung phản ánh, yêu cầu các bên bổ sung tài liệu, chứng cứ.

-          Sau khi các bên bổ sung đầy đủ tài liệu chứng cứ, DONHANG.VN sẽ tiến hành một hoặc nhiều buổi gặp trực tiếp giữa các bên để phân tích, hoà giải. Trong vòng 15 ngày làm việc, nếu hai bên không thể tự hoà giải (hoặc không tham gia hoà giải) thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. 

Hotline: 0978.225.124