2.130.000

ưng viên

930.000

đơn hàng

913.000

cán bộ tuyển dụng

83.000

lượt ứng tuyển

Đơn hàng Đi lại lần 02 Tuyển dụng NLĐ về nước May mặc/Dệt Xây dựng/Kiến trúc Kỹ sư Xây Dựng Chế biến thực phẩm Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Điện/Điện tử/Điện nước Đóng gói Công nghiệp

Xem tất cả

Việc làm mới nhấtXem tất cả

Hotline: 0978.225.124