Điện/Điện tử/Điện nước Nhà hàng/khách sạn Lái xe Đóng gói Công nghiệp Nông nghiệp/Chăn nuôi Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Hộ lý/Điều dưỡng Đơn Hàng 01 năm Phiên dịch/Quản lý lao động

Xem tất cả

Có 16 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Đúc/mạ công nghiệp,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124