Đồ Nhựa Ngành nghề khác Phiên dịch/Quản lý lao động Chế biến thực phẩm Đơn Hàng 01 năm Giúp việc gia đình Đúc/mạ công nghiệp Tuyển dụng NLĐ về nước Xây dựng/Kiến trúc

Xem tất cả

Có 16 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Đúc/mạ công nghiệp,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124