Đơn hàng Đi lại lần 02 Điện/Điện tử/Điện nước Cơ khí/Ô tô Kỹ sư Xây Dựng Tuyển dụng NLĐ về nước May mặc/Dệt Giặt là Sơn Phiên dịch/Quản lý lao động

Xem tất cả

Có 16 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Đúc/mạ công nghiệp,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124