Ngành nghề khác Tuyển dụng NLĐ về nước Đóng gói Công nghiệp Đơn Hàng Vợ Chồng Đơn Hàng 01 năm Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Sơn Đơn hàng Đi lại lần 02 Kỹ Sư Cơ khí

Xem tất cả

Có 16 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Đúc/mạ công nghiệp,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124