Tuyển dụng NLĐ về nước May mặc/Dệt Đúc/mạ công nghiệp Xây dựng/Kiến trúc Đơn Hàng 01 năm Phiên dịch/Quản lý lao động Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Vệ sinh toà nhà Đóng gói Công nghiệp

Xem tất cả

Có 37 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Đóng gói Công nghiệp,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124