Phiên dịch/Quản lý lao động Đơn Hàng 01 năm Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Tuyển dụng NLĐ về nước Kỹ sư Xây Dựng Nông nghiệp/Chăn nuôi May mặc/Dệt Đóng gói Công nghiệp Giúp việc gia đình

Xem tất cả

Có 38 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Đóng gói Công nghiệp,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124