Chế biến thực phẩm Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Nhà hàng/khách sạn Mộc/Nội thất Giặt là Đơn hàng Đi lại lần 02 Hàn Đúc/mạ công nghiệp Tuyển dụng NLĐ về nước

Xem tất cả

Có 10 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Kỹ Sư Cơ khí,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124