Chế biến thực phẩm Nhà hàng/khách sạn Tuyển dụng NLĐ về nước Kỹ sư Xây Dựng Kỹ Sư Cơ khí Điện/Điện tử/Điện nước Phiên dịch/Quản lý lao động Mộc/Nội thất Đơn Hàng 01 năm

Xem tất cả

Có 43 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "May mặc/Dệt,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124