Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Xây dựng/Kiến trúc Hàn Đơn Hàng 01 năm Điện/Điện tử/Điện nước Đồ Nhựa Chế biến thực phẩm Sơn Tuyển dụng NLĐ về nước

Xem tất cả

Có 43 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "May mặc/Dệt,Tất cả Mức lương,Tất cả Quốc gia"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124