May mặc/Dệt Hộ lý/Điều dưỡng Lái xe Cơ khí/Ô tô Vệ sinh toà nhà Phiên dịch/Quản lý lao động Đúc/mạ công nghiệp Chế biến/Nuôi trồng Thủy sản Đơn Hàng 01 năm

Xem tất cả

Có 20 đơn hàng phù hợp với tiêu chí: "Tất cả Ngành nghề,Tất cả Mức lương,Đài Loan"

Tên đơn hàng Mức lương/Quốc gia

Đơn hàng hấp dẫnXem tất cả

Hotline: 0978.225.124